Aktivkontigent 2017

Aktivkontigenten i fotballgruppa har følgende satser i sesongen 2017:

 

Senior herre/a-lag kr 2400
Junior kr 1700
Gutt/jente 16 kr 1400
Gutt/jente 14 kr 1200
Gutt/jente 13 kr 1200
Gutt/jente 11/12 kr 800
Gutt/jente 9/10 kr 600
Under 9 år kr 400
Old boys kr 600

 

I tillegg kommer medlemsavgiften til idrettslaget på kr 300 for enkeltspillere eller 600 for familie.

Utover aktivkontigent og medlemskontigent må en påregne dugnader ved kamper, loddsalg og liknende. Aktivkontigenten dekker følgende:

•    Påmeldingsavgifter til seriespill i Sunnmøre Fotballkrets’ regi samt forsikring for den enkelte spiller.

•    Økonomiske utgifter for dommere til kamper i kretsregi (seriespill).

•    Drakter (overdeler) + keeperutstyr når det er behov for det.  (Bukse og strømpe til draktsett dekkes av den enkelte aktive).

•    Basisutstyr som fotballmål, baller, ballnett, mark.vester, kjegler og nødvendig medisinsk utstyr.

•    Fotballgruppa dekker utstyr og samlinger for klubbens dommere.

•    Drift og vedlikehold av baner og anlegg både vinter og sommer. (Brøyting, slodding, klipping av stadionområde, påfyll av granulat, strøm til lys og alt annet vedlikehold.

•    Trenerutvikling for klubbens trenere + kurs/samlinger for ledere

•    Spillerutviklingstiltak

 

DEL MED VENNER: